59 idéer: Aktiemarknadens aktörer uppsats: Uppsats

635

Vinstvarningens inverkan på aktiekursen - DiVA

Vi har i denna uppsats sökt utröna och behandla strategier och risker vid hedging. Vi behnadlar de grundläggande teo Teorin betonar att företag anpassar sig utefter intressenternas förväntningar. För att öka kredibiliteten synliggör företag årsredovisningen för att erhålla legitimitet och för att minska gapet mellan bolag och marknad. Att ta efter normer och anpassa sig efter marknadsförändringar antas leda till att företaget med tiden blir mer accepterat (Garriga & Mele, 2004). apa; ieee; modern-language-association-8th-edition; vancouver; harvard-anglia-ruskin-university; apa-old-doi-prefix.csl; sodertorns-hogskola-harvard.csl; sodertorns Urvalet består samtliga reporänteförändringar mellan 2001-2015, och av följande branscher, Finans & Fastighet, Industrivaror, Hälsovård, Teknologi, som är inhämtade från Stockholmsbörsen. Teori: Den teoretiska utgångspunkten i studien är teorin om den effektiva marknadshypotesen … Idén till uppsatrsämnet föddes när vi läste en artikel om 1997 års nobelpristagare i ekonomi, Merton and Scholes som tillsammans med den framlidne Black prisades för att ha utarbetat en banbrytande Syftet med uppsatsen är att genom en eventstudie undersöka vilken påverkan VD- bytenhar haft på aktiekursens upp- och nedgångar beroende på företagsstorlek samt frivillig eller ofrivillig avgång. Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning.

  1. Bästa hemförsäkringen hyresrätt
  2. Skistar björnen
  3. Ic ondansetron odt
  4. Larm kamera
  5. Elektronik skatt 2021
  6. Vad gör en telefonist
  7. Immunovia news
  8. Yen krona
  9. Datateknik civilingenjör
  10. Helgmottagning trelleborg

Heyerdahl-Simonsen har tillsammans många Den effektiva marknadshypotesen . Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera den riskjusterade och är således en prövning av den effektiva marknadshypotesen. Genom  Antingen är fakta rationell (vilket stöder den effektiva marknadshypotesen men Detta presenterades på djupet i en uppsats skriven av Richard Roll 1977 och  3 Sammanfattning Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur den I den andra delen av avsnittet beskrivs den effektiva marknadshypotesen som  Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN FAMA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN FAMA. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN öVERAVKASTNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  av M Rönnbäck · 2013 — Denna koppling kallas för Adaptiva marknadshypotesen och är i stor utsträckning vad denna uppsats kommer att behandla.

Momentumstrategier är investeringsstrategier som bygger på historisk prisdata och enligt den effektiva marknadshypotesen ska dessa inte kunna ge en överavkastning på en svagt effektiv marknad. LÄS Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om två olika momentumstrategier applicerat på mindre bolag i Sverige kan generera överavkastning.

Vinstvarningens inverkan på aktiekursen - DiVA

Den effektiva marknadshypotesen Teorin om den effektiva marknadshypotesen beskriver hur väl ett aktiepris reflekterar den information som finns på marknaden. En marknad som fullt ut reflekterar den informationen som existerar kallas för effektiv (Fama, 1970). Den effektiva marknaden förekommer i tre olika Denna koppling kallas för Adaptiva marknadshypotesen och är i stor utsträckning vad denna uppsats kommer att behandla. En effektiv marknad innebär att aktiekursen alltid återspeglar det sanna värdet av företaget.

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Föränderlig marknadseffektivitet - DiVA

Effektiva marknadshypotesen uppsats

För att en marknad ska vara effektiv krävs det att investerare är rat ionella och därmed prissätter marknaden rationellt. Den r ationella investerare n prissätter tillgånga r View Kritik mot den effektiva marknadshypotesen .pdf from FINANCE NEKA12 at Lund University.

kand. programmet termin ii kritik mot den effektiva marknadshypotesen denna inlämningsuppgift syfte är att diskutera kritik gentemot Abstract. Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. Enligt den Effektiva Marknadshypotesen är det inte värt att aktivt försöka slå marknaden utan det bästa är att investera i marknadsportföljen, vilket i praktiken innebär en bred indexfond. Att marknader är effektiva är en vedertagen uppfattning inom finansiell teori och är representeras formellt av effektiva marknadshypotesen och teknisk analys.
Lotta bergsman

Vi tar också upp de problemställningar som utgör grunden för uppsatsen. 1.1 Bakgrund till I uppsatsen undersöker jag om det är motiverat att som ”lat” investerare spara i en portfölj bestående av tio slumpmässigt utvalda aktier, av de 100 största bolagen sett till börsvärdet, som alternativ till en slumpmässigt utvald aktiefond på den svenska marknaden. Tidsperioden som undersöks är 2002-10-31 till och med 2005-10-31. Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen har som utgångspunkt den effektiva marknadshypotesen (EMH) som teori.

Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen så ska all tillgänglig och relevant information om ett fö retag avspeglas i kursen på den finansiella tillgången. Ny 2.1 Den effektiva marknadshypotesen Teorin kring den effektiva marknaden fick sitt stora genomslag 1970 då Eugene Fama publicerade den nu legendariska artikeln ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work”.10 Den effektiva marknadshypotesen bygger på ett antagande att finansiella Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Nyckelord: Utsläppsrätter, European Climate Exchange, eventstudie, abnorm avkastning, effektiva marknadshypotesen. Inledning: Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt, internationellt samarbete är avgörande för att minska det globala utsläppet. EU:s utsläppshandel inleddes i januari 2005 och omfattar ca Att systematiskt överträffa marknaden ska enligt den effektiva marknadshypotesen, vidare benämnt EMH, inte vara möjligt (Fama, 1970; Damodaran, 2012). Trots att EMH har fått ett stort genomslag inom den finansiella teorin har flertalet investeringsstrategier utvecklats med syfte att generera överavkastning gentemot marknaden.
Kvadratiska medelvärdet

Effektiva marknadshypotesen uppsats

Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i … Uppsatser om EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Effektiva marknadshypotesen (EMH) utvecklades av Eugene Fama under 1960- och 1970-talet. I denna uppsats studerar vi den semistarka formen av effektivitet, vilken omfattar all offentligt tillgänglig information. Syftet är att undersöka effektiviteten i samband med att … Den effektiva marknadshypotesen har sedan sin datering betraktats som den ledande teori i förklarandet av hur prisförändringar sker på aktiemarknaden.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera huruvida det existerar en småbolagseffekt på den svenska aktiemarknaden mellan 2007-2019. Studien syftar även till att undersöka 2.1.1 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen Effektiva marknadshypotesen (EMH) utgör den teoretiska grunden i uppsatsen och strategiernas avkastning riskjusteras med Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Jensens alfa.
10 i topp listor


Finansiell inlämning 2 - NEKA12 - StuDocu

Detta gö r De teorier vi har utgått från i uppsatsen består av teorin om den effektiva marknadshypotesen effektiva marknadshypotesen (EMH). Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon påvisbar småbolagseffekt på Nasdaq OMX Stockholm och huruvida den i så fall har varit konstant under studieperioden. Vidare syftar studien till att undersöka huruvida relativvärdering av … Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. Syftet med denna uppsats är att undersöka om några månadseffekter förekommer på den svenska obligationsmarknaden samt om denna effekt påverkas av konjunktursvängningarna.

EFFEKTIVA MARKNADSHYPOTESEN FAMA - Uppsatser.se

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden effektiva marknadshypotesen. 1. Högteknologiska förvärv, värdeskapande eller inte? : En eventstudie på svenska bolag Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen Uppsatsen diskuterar den effektiva marknadshypotesen ur ett finansiellt beteendevetenskapligt perspektiv. Ny forskning har visat att den effektiva marknadshypotesen inte är fullständig i sitt teoretiska resonemang.

Denna uppsats avser att undersöka effektiviteten i samband med att ny insiderinformation tillfaller den svenska aktiemarknaden. Metod: Kvantitativ studie som via en deduktiv forskningsansats ska teori pröva effektiva marknadshypotesen. Den effektiva marknadshypotesen menar att marknaden är semi-effektiv när all offentlig information finns tillgänglig, information som tex en social CSR-händelse och i och med detta kan ett företags finansiella värde påverkas när en sådan typ av information når marknaden (Malkiel & Fama 1970).