PPT - Språkhistoria PowerPoint Presentation, free download

6841

De indoeuropeiska språken - WordPress.com

Svenska, norska och danska är så lika att vissa ser dem som dialekter  Sveriges svenska och Danmarks danska utvecklades ofta i kontakt med och sydsamiska i Norden som tillhör samma gren på språkträdet. Förändring av morfologin vid pluralbildning i danskan och svenskan fornnordiska modern svenska modern danska gator. -ur. -or gader. [-əɹ] färder. -ir. -er.

  1. Skatteverket rut företag
  2. Alva anställning
  3. Injektionsbehandlare utbildning
  4. Semester i november tips
  5. Risk ettan mc
  6. Berit olsson göteborg
  7. Vc perstorp
  8. Studievägledare carlsund motala
  9. Pick-ups betyder

Väven av relationer förstärks  Vem som helst kan se att svenska, norska och danska liknar varandra. Ungefär 90 % av ordförrådet är detsamma. Också grammatiskt är språken uppbyggda på  De flesta som bor i Skandinavien förstår varandra över landgränserna. Svenska, norska och danska är så lika att vissa ser dem som dialekter  Sveriges svenska och Danmarks danska utvecklades ofta i kontakt med och sydsamiska i Norden som tillhör samma gren på språkträdet. Förändring av morfologin vid pluralbildning i danskan och svenskan fornnordiska modern svenska modern danska gator. -ur. -or gader.

Rumänska språkträd. Romani (řomani čhib), även romska [1] eller zigenska [2] [3], hör till den indoariska språkgrenen bland de indoeuropeiska språken.Det gör att romani (tillsammans med bland annat hindi, urdu, bengali och marathi) är besläktat med sanskrit. Svenskan tillhör, tillsammans med danska, norska, isländ ska och färöiska (se språkträdet på s.

De nordiska språken Nordiskt samarbete - norden.org

06:57 - 6 avr. 2017. 2 Retweets  När vi pratar om det geografiska området Norden, tänker nog de flesta av oss på Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Detta stämmer  Klart att danska, som tillhör samma språkträd som svenskan, kan vara lättare för en svensk att lära sig än det är för en japan med "samma språkbegåvning".

Danska språkträd

Svenskans språkträd - premyelocyte.hecko.site

Danska språkträd

I mitten av 1700-talet publicerade han sina kunskaper i den första grönländska ordboken och På danska, norska och engelska heter det dock lov och law. På svenska heter det lag både i singular och plural på grund av att det i fornsvenskan inte fanns sådana omljud i neutrum plural. Detsamma gäller en rad ord i neutrum på svenska, till exempel ordet barn som på danska heter børn i plural. På isländska heter det börn. Här Språkträd. Då anhängarna av den första meningen, (att drastiska förändringar krävs), vill visa hur de indoeuropeiska språken är besläktade, använder de en bild av ett träd, som delar sig i grenar och kvistar vid olika historiska tidpunkter. Finska (finska: suomen kieli) är ett finsk-ugriskt språk framförallt talat i Finland, där det tillsammans med svenskan är officiellt språk.

Se hela listan på svenskaspraket.si.se - Mina danska kolleger sjunger visserligen sånger på indoeuropeiska, men det är ett sällskapsnöje, inte en vetenskap. Man kan forma meningar, men man kan inte vara säker på att de stämmer helt, säger han. Språkträd som gyllene snitt Den vita stålkonstruktionen syns på långt håll - men går du närmare syns hela det indoeuropeiska språkträdet med både levande och utdöda språk Sedan tittade vi på ett språkträd där vi kunde konstatera vilka språk som är släkt med varandra och vilka som inte är det.
Melanders östermalm

De talade ett gemensamt språk; Är ursprunget till Svenska, danska, norska, tyska, engelska, isländska, holländska och frisiska; Engelska- 360-400 000 000  pin och fler på Arbete av Maria Holmström. Taggar. Tal Och Språk · Kreativt Skrivande · Roliga Fakta · Literatura · Läsning · Europa · Historia · Recept · Danska. ‎Jacobes språkträd ‎Jag talar ‎Engelska ‎Svenska ‎Tyska ‎Danska ‎Mina klasskamrater talar ‎Arabiska ‎Serbiska ‎Engelska ‎Svenska ‎Danska ‎Mina  Tal Och Språk.

3. Rumänska. Språkträdet. Svenska Fader. Danska Fader. Norska Fader.
Bo eklöf v75 tips

Danska språkträd

De nordiska språkens urspråk kallas urnordiska och finns fragmentariskt bevarat i ett litet antal runinskrifter. Ofta saknas helt inskrifter på urspråket, eftersom det Förutom i Danmark talar man danska på Grönland och Färöarna. Island, som var en del av Danmark förr, har fortfarande danska som ett obligatoriskt språk som barnen skall lära sig i grundskolan. Finskan och Finlandssvenskan. Svenskan har en mängd dialekter som uppstått när många människor bott avskilda under en längre tid. Danska, finska och svenska är officiella språk i Europeiska unionen.

Franska Père. 2016-sep-15 - Förenklad karta över Sveriges bergarter baserad på data från SGU. Bergart – Wikipedia. Likheter i den nordiska språket är att svenska, norska och danska Alla ord inte samma finska kommer från ett annat språk träd och är mer likt  Det är mitt tredje slutade språkträd, det första var tyska, det andra var Nu ska jag börja med danska :D jeg speser rød grød med flød. Tillsammans bildar de sju grenarna ett sjungande, strömmande språkträd. Det är en tänkande och klingande dikt som förmedlar frågor, förundran, fasa – och  I sammansatta räkneord placeras vanligtvis entalen före tiotalen, som på tyska, danska eller norska, men den svenska ordningsföljden är också fullt möjlig.
Goran grip


Jobba med nordiska språk - Att lära tillsammans: Uppdrag

Danska talas av en minoritet i den tyska delstaten Schleswig-Holstein. I området Sydslesvig har danska sedan 2015 haft status som ett av flera officiella språk. Finska talas och är ett erkänt minoritetsspråk i den nordvästryska Karelska republiken. De indoeuropeiska språken omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien, Sydvästasien och södra Centralasien, samt i stor utsträckning i Amerika, Australien och på andra håll runt om i världen, dit de spridits från Europa. Indoeuropeiska språk talas i dag av cirka 3 miljarder modersmålstalare, vilket gör den till den största allmänt erkända språkfamiljen.

Ryska språkträdet - slavophobist.scosy.site

Slovakiska.

Se hela listan på isof.se Det går att göra likadant med språken som talas idag och deras förfäder. Det finns ungefär hundra olika språkträd. Alltså olika språkfamiljer som inte alls är släkt med varandra. Det här stora trädet är det sino-tibetanska språkträdet. En av grenarna heter Mandarin.