KALLELSE 2019-03-06 Utbildningsnämnden - Bergs kommun

6783

Upprepade mönster - WordPress.com

MatteLyftet: Hem Om Mattelyftet Johan Börjesson om handledarutbildningen. 4/25/2013 Allt finns på lärportalen; info, dokumentation, diskussionsforum. I senaste numret av Origo (Lärarförbundet) finns en intervju med Dan Ol-Mårs, lärare i Njudungsgymnasiet i Vetlanda. Dan är i år testpilot för mattelyftet.

  1. Pierogi recipe
  2. Vad ar en semesterdag vard i pengar

4/25/2013. 0 Comments. Tankarna bakom portalen. Forskningen. Hur kommer det kollegiala  Jag har även haft uppdrag för Skolforskningsinstitutet, Skolverket (skrivit texter inom ramen för Matematiklyftet) och forskningsöversikt för SPSM. Titta gärna på Skolverkets lärportal för att läsa mer om problemen. Ladda ned.

Frågor att diskutera 1. Vilka moduler passar våra behov bäst? 2.

Det didaktiska stödmaterialet, lärportalen. Lena - MatteLyftet

4/25/2013 0 Comments Materialet finns på Lärportalen. Läslyftets material finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Lärportalen mattelyftet

Barn- och ungdomsnämnden - Kalmar kommun

Lärportalen mattelyftet

Vi på J A Tech som utvecklar Läroportalen tycker att säkerhet är viktigt. Här finns information om Matematiklyftet, med två inriktningar. Dels för de som nu genomför Matematiklyftet eller som kommer att göra det, dels för de som redan har genomfört Matematiklyftet.

Mattelyftet  pågående Mattelyftet förbättra studieresultaten i matematik och därmed bidra till det didaktiska stödmaterialet i fortbildningen (se Lärportalen för matematik). av S Nelson · 2021 — Skolverket bidrar genom sin webbplats Lärportalen med underlag för mattelyftet (Österholm, 2016) landar i att upplägget med kollegialt  av J Björklund — Båda betonar vikten av det kollegiala lärandet och P1 tar här upp fördelen med fortbildningsinsatser som mattelyftet där efter eleverna. Skolverket, lärportalen. vårdnadshavare/elever genom lärportalen Unikum har studerats liksom Deltagande i den centrala satsningen Mattelyftet. • Utbildning för alla  Lärportalen för matematik. WorksheetWorks.com. Common Core Sheets.
Vad gör en rekondare

Den finns omnämnd i ”Förstå och använda tal” och även på skolverkets lärportal både i matematiklyftets och läslyftets moduler. Eleverna får via denna bra stöttning att se hur de olika delarna hänger samman. På Skolverkets hemsida kan man läsa om en del nyheter gällande Läslyftet. Nytt är bland annat att man kan få statsbidrag för en grupp b estående av fyra deltagare. Tidigare var den undre gränsen sex deltagare.

Man kan följa mattelyftet på twitter på #malyft. och här är länken till lärportalen. Gå in på lärportalen och klicka på rektor i flikarna överst. Där finns dok från den utbildning jag ansvarat för. Ni kan även gå in Skolverkets hemsida & söka er  Skolverket har kompletterat sin Lärportal med kompetensutveckling om Delvis för att det inte utgår statsbidrag som för till exempel Mattelyftet. av A Pettersson — Det var en katalysator för skolutveckling att gå med i Mattelyftet. Det hade inte gått så fort att förändra Lärportalen för matematik.
Befolkning kina 1950

Lärportalen mattelyftet

De är uppbyggda som Mattelyftet och Läslyftet. Just nu finns 4 moduler utlagda kopplat till Lärare i grundskola och gymnasieskolan. I början av 2018 kommer även en modul kopplad till förskolan. Lärportal i matematik.

Skolverket (2013) Lärportalen: Matematiklyftet Hämtad 2018-01-22 från . I skolverkets skolutveckling Mattelyftet som har syftet att öka elevernas måluppfyllelse i matematik, Skolverket (2012) Lärportalen för matematik. Hämtad: 15  Andra omgången av Specialpedagogik för lärande (statsbidrag med samma upplägg som läs- och mattelyftet) pågå för fullt på Östad skola och Röselidsskolan.
Samhällsprogram gymnasiet
PDF Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång

Våra tre grupper som är med i mattelyftet för åk 1 - 3 har nu träffats vid tre tillfällen.

#lärportalen hashtag on Instagram - Picosico

Mattelyftet ska stärka läraren i sitt ledarskap mot ökade kunskaper i matematik, och en viktig del av detta ledarskap är att välja mest lämplig kombination av undervisningsformer. Att det handlar om att göra matematiken till ett ämne för diskussion och kommunikation där lärare genom sin professionalitet tar ansvar för att alla elever får det stöd, den återkoppling och de utmaningar de har rätt till. Lärportalen förenklar att hitta och värdera kunskap och information. En anställd lägger i genomsnitt 6 timmar i veckan att hitta kunskaper som behövs för arbetet. Lärportalen adresserar det problemet genom att länka in all den kritiska kunskap som är nödvändig för att utföra jobbet.

Del 4. Ett varierat arbetssätt I den här delen arbetar du med variation av undervisningen ur flera perspektiv. Det handlar om de arbetssätt som du använder vid organiserandet av klassrumsarbetet. MatteLyftet: Hem Om Mattelyftet Det didaktiska stödmaterialet, lärportalen.