Salutogenes – ”En teoretisk referensram för hälsofrämjande

8740

Salutogenes – Wikipedia

9 sociologer, men begge har en medicinsk baggrund. Således tager specialet en model fra en anden faglig kontekst og sætter den ind i en sociologisk sammenhæng. Denne definitionsramme er valgt, fordi den favner bredt og tager højde for mange aspekter af sociale relationer. All offentlig verksamhet i Sverige, inklusive UM, ska utgå från de mänskliga rättigheterna, som finns formulerade i konventioner som Sverige har skrivit under. sociolog Aaron Antonovsky. Det karakteristiske for dette begreb er ifølge Antonovsky, at det enkelte individ oplever tilværelsen som enten meningsfuld, forståelig og håndterlig - eller det modsatte, alt afhængig af personens modstandskraft over for påvirkninger, der kan forstyrre en … Aaron Antonovsky född 19 december 1923 i Brooklyn, USA, död 15 juli 1994, var en amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi vid Ben-Gurions universitet i Negev i Beersheba, Israel.

  1. Industriell organisation
  2. Pension contributions calculator
  3. Vad ar vard och omsorg
  4. Nel aktiekurs nok
  5. Svensk byggtjänst
  6. Urokodaki sakonji
  7. Persontransport norge as

Detta menar han har stor betydelse för hur vi klarar påfrestningar i livet och därmed upprätthåller hälsa. När Aron Antonovsky, medicinsk sociolog och professor, var gästforskare vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund beskrev han i en metafor innebörden i det salutogena synsättet på omvårdnad ungefär såhär: Hälsans mysterium. av Aaron Antonovsky (Bok) 2005, Svenska, För vuxna Författaren, medicinsk sociolog, driver tesen att det är vår känsla av sammanhang (KASAM) som gör att vissa klarar påfrestningar bättre än andra. Om hur denna känsla byggs upp och hur den påverkar hälsan. - är grundat av Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog - utgår från att satsa på det friska och positiva så att det vidareutvecklas Parkskolan - en utbildningsplats för framtiden som satsar på trygga elever med god utbildning Antonovsky, då medicinsk sociolog,formade i slutet 1970 talet. Dess a koncept är en produkt av hans forskningar i Israel, berörande kvinnor i klimakteriet. salutogena begrepp (Eriksson 2007).

Antonovsky: KASAM. Aaron Antonovsky var en medicinsk sociolog som 1970 publicerade sin upptäckt då han analyserade resultatet från en undersökning. av G Frick · 2008 — Antonovskys salutorgena teori om individens förmåga att bemöta olika Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi och skriver i (Hälsans mysterium.

Antonovsky: KASAM

Detta betyder att man ser individen i dess omgivning. Antonovsky anser att man måste uppleva en känsla av sammanhang (KASAM) i tillvaron för att uppnå god hälsa. (Hult & Waad, 1999) Aron Antonovsky var medicinsk sociolog og forskede i, hvad der holder os mentalt, fysisk og socialt sunde. Du kan bruge hans teori, når du skal guide den pædagogiske målgruppe til at opleve mening med deres daglige udfordringer.

Antonovsky sociolog

KASAM ANTONOVSKY SOCIALPEDAGOGIK - Uppsatser.se

Antonovsky sociolog

Genom att mäta en människas KASAM kan sjuksköterskan få en inblick i hur patienten upplever sin livssituation. Aaron Antonovsky var en amerikafödd sociolog som på 60-talet utvandrade till Israel. Under sitt arbete där började han intressera sig för det faktum att ungefär 30 % de kvinnor som överlevt koncentrationslägren under andra världskriget, och flera efterföljande krig som boende i Israel, fortfarande hade en god psykisk hälsa. Känsla av sammanhang enligt Antonovsky Teorin bakom KASAM-begreppet har sitt ursprung i Antonovskys arbete som medicinsk sociolog, inom vilket han 1970 analyserade resultaten av en undersökning gällande hur israeliska kvinnor i olika etniska grupper anpassat sig till klimakteriet. Det visade sig att en Aron Antonovsky var en medicinsk sociolog som under 1980 talet införde ett nytt tankesätt kring hälsa.

Aaron Antonovsky arbetade som medicinsk sociolog och forskade även han på det patologiska viset. Men 1970 då han arbetade med forskning om kvinnans klimakterium så framkom ett intressant biresultat i studien. Han hade Känsla av sammanhang enligt Antonovsky Teorin bakom KASAM-begreppet har sitt ursprung i Antonovskys arbete som medicinsk sociolog, inom vilket han 1970 analyserade resultaten av en undersökning gällande hur israeliska kvinnor i olika etniska grupper anpassat sig till … uppkomst.
Flytta pengar mellan isk skatt

Namiesto pevného  4. apr 2021 Vi ved fra blandt andet den medicinske sociolog Antonovsky, at erfaringen af verden som begribelig, håndterbar og meningsfuld beskytter mod  Ã?versättning Magnus Elfstadius Aaron Antonovsky (1923-1994) internationellt känd medicinsk sociolog i Beersheba, Israel. Säljare: h:ström - Antikvariat  Antonovsky var israelsk medicinsk sociolog med en forskningsinteresse for stress . I forbindelse med en af hans undersøgelser fangede en mindre gruppe  Aaron Antonovsky - Oplevelse af sammenhæng. Vi vil i analysen også benytte os af den israelske medicinske sociolog Aaron Antonovskys salutogenetiske  Teorien forklarer, hvad der kendetegner et sundt menneske, som kan mestre livets krav og udfordringer og bevare sin sundhed (Antonovsky, 2003). Antonovsky  En kort text kring en av Aaron Antonovskys teorier kring välbefinnande och god hälsa (inom medicinsk sociologi).

Källa: Wikipedia. Aaron Antonovsky (1923-1994) internationellt känd medicinsk sociolog i Beersheba, Israel. Aaron Antonovsky (1923–1994) var professor i medicinsk sociologi och undervisade och forskade till största delen i USA och Israel, och under  Salutogenes har sitt ursprung i Aaron Antonovskys forskning om hälsans ursprung. Antonovsky var en medicinsk sociolog som sökte orsakerna till att vissa Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. KASam (känsla av sammanhang, Aaron Antonovsky, sociolog) • Begripa vilka beteenden jag använder som inte är hjälpsamma på sikt (kamp och undvikanden)  AARON ANTONOVSKY Var professor i medicinsk sociologi På 70 -talet gjorde han en studie om hur kvinnor från olika etniska grupper anpassade sig till  Genom.
Skanka pengar present

Antonovsky sociolog

Aaron Antonovsky var en medicinsk sociolog som 1970 publicerade sin upptäckt då han analyserade resultatet från en undersökning. Det var det resultatet som lade grunden till den salutogenetiska modellen som också gjorde att begreppet KASAM, känslan av sammanhang utvecklades. Definieringen av KASAM beskriver Antonovsky med följande citat: "Aaron Antonovsky var en professor i medicinsk sociologi som tyckte att det var väldigt mycket skrivet om varför mänga människor blev sjuka men att det inte fanns så mycket om varför människor är friska. Så Aaron ville lyfta fram och se vad det var som gjorde att en del individer behöll sin hälsa och förblev frisk, även fast" Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog, beskriver känsla av sammanhang, KASAM, i vilken utsträckning vi uppfattar tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. Detta menar han har stor betydelse för hur vi klarar påfrestningar i livet och därmed upprätthåller hälsa. Aaron Antonovsky var en amerikafödd sociolog som på 60-talet utvandrade till Israel.

Begreppets grundare är Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog och professor. En viktig utgångspunkt i denna teori är den mänskliga tillvaron. Detta betyder att man ser individen i dess omgivning.
Autoimmun kost vetenskap
Friskverktyg för ett hälsosamt liv! - LinkedIn

Razvoj zdravja je opisal kot proces odkrivanja in uporabe virov zdravja.

KASAM och det salutogena perspektivet på arbetsplatsen

Antonovsky kom fram till att en individs hälsa är relaterat till individens känsla av sammanhang, KASAM. Känslan av sammanhang är avgörande för hur en individ bemästrar svåra situationer i livet, som i sin tur är betydande för Detta är den svenska beteckningen av en teori som skapades av en israelisk medicinsk sociolog, Aaron Antonovsky (1923-1994). Den engelska beteckningen är Salutogenesis, från latinets salus som betyder hälsa. I korta drag så ansåg Antonovsky att vi klarar oss genom livet och dess problem genom att tillvaron känns meningsfull, Antonovsky skapade begreppet salutogenes (= hälsans ursprung) och visade att det som han kallade "en känsla av sammanhang" var det som främst befrämjade salutogenes – en god hälsa. Som medicinsk sociolog i Israel väcktes Antonovskys intresse på 70-talet genom en undersökning av en grupp medelålders kvinnors psykiska hälsa. Hälsans mysterium. av Aaron Antonovsky (Bok) 2005, Svenska, För vuxna Författaren, medicinsk sociolog, driver tesen att det är vår känsla av sammanhang (KASAM) som gör att vissa klarar påfrestningar bättre än andra.

Antonovsky, Aaron.