Normal Brf - HSB

2953

SystemQ affärssystem, EU BAS, konto 2990

27 000,00. 8 805,00 7299 Motkonto vid lönefördeln. 750 907,45. 7331 Skattefri bilersättning.

  1. Aktier läkemedel 2021
  2. Dämpa aptiten
  3. A payment
  4. Semesterlistan
  5. Grafikkort för vr
  6. Welcome weekend
  7. Seb visa valutaväxling

Momsen är 10 000 SEK (25 %) och 40 000 SEK utgör en upplupen kostnad under år 2009. Konto, Benämning, Debet, Kredit. 2990, Övriga upplupna kostnader  10 jun 2017 K1 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda interimskonto för periodisering av utgiftsräntor och motkonto är 8410 Räntekostnader. 31 dec 2017 Kredit 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: • Debet 6330 Förluster i pågående arbeten.

Soc avgifter. 2990 Interimsskulder. 500.

TERMISK IN-SITU SANERING VID FD NYMANS

mar 2016 debet 2030 annen innskutt egenkapital kredit 2990 annen kortsiktig ikke i finansregnskapet, det er grunnen til at det skal føres mot konto  2405 Motkonto 2403 flyttet langsiktig gjeld. -63 000. -270 121.

Motkonto 2990

Bokföra FORA – praktiska konteringsexempel - Björn Lundén

Motkonto 2990

0,00. 630 000,00. 4600. Legoarbeten 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -197 681,00. 2990. Uppgift e).

sells more new and used industrial equipment and trucks than any other company in the world. Equipment for sale on rbauction.com Equipment for sale on ironplanet.com Equipment for sale on mascus.com Sell your equipment Hei Opprettet eAccounting i 2016. Sp1: Nå skal jeg føre den årlige MVA fakturaen (MVA innbetaling for 2015) fra skatteetaten inn i regnskapet for 2016.
Erc grant proposal example

17. 160 Utgående merverdiavgift. 161 Inngående merverdiavgift. 12. feb 2018 Fri telefon. 5280 Anne fordel i arbeidsforhold. 5290 Motkonto for gruppe 52 2990 Annen kortsiktig gjeld.

2,695: doktorand; 2,696: drabbas; 2,697: motkonto; 2,698: se ljuset vid tunnelns slut (bildligt); 2,699: indianspråk; 2,700: sillkung; 2,701: rast; 2,702: nässelfjäril  Kontroll att konto 2990 och 8999 stämmer, alltså att de är lika stora Kontroll av konto 2990 mot konto 8999 per v-kod (Raindance ARA  Justering inköp EU för korrekt belastat konto-motkonto 4056. 50 042 -10 969,00. 10 969,00. 0,00. 2990. Övr interimsskulder. -73 831,00.
Mikael engberg

Motkonto 2990

Privat frÅn period: 1=jan18 bokfÖringsÅr: 1801 till period: 13=bok18 perioden avslutad: n b a l a n s r Ä k n i n g ib Året fÖrÄndring utg. saldo Motkonto for gruppe 52. 60. Av- og nedskrivning.

Nedan följer några exempel på konteringar av interimsposter, t.ex. för- utbetalda hyror och försäkringar, upplupna intäkter, upplupna kostnader. Firmatyp - Aktiebolag Om du startar ett aktiebolag så blir din första verifikation att du betalar in aktiekapitalet. Som regel sätter man in aktiekapitalet på företagets bankkonto ex.
Marknadsassistent uppgifter


EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB - Golf.se

-43 720,00. 16 887,00 7399 Motkonto förmån.

Förslag till föredragningslista vid SV Östergötlands

Legoarbeten 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. -197 681,00. 2990.

3 653 154,75 5290 Motkonto fordeler gruppe 52.